Monday, August 6, 2012

FAP

FAP oftwel Field Application Project was het eerste project wat we als team moesten doen voor mijn nieuwe studie. De bedoeling was om een organisatie te helpen met het zoeken naar een oplossing voor een management of organisatorisch gerelateerd probleem. Normaliter is het de bedoeling dat je als groep dit project doet bij het bedrijf van 1 van de mensen uit je studiegroep. Is dat niet mogelijk dan moet je gezamenlijk op zoek naar een ander bedrijf.


Gelukkig hadden wij de mogelijkheid om het project te doen bij het bedrijf van een van de mensen uit de studiegroep, maar dan begint het probleem. Je moet dan namelijk als team een effectieve manier vinden om samen te werken en dat valt nog niet mee aangezien iedereen zich in verschillende locaties bevindt.

Daarnaast is het systeem wat Wharton gebruikt voor het normeren van tentamens en opdrachten ook niet helemaal ideaal. Dit leidt er toe dat je iedere term een afweging moet maken waar je je op focust.

Verder komt een groot deel van de werkdruk voor dit project neer op degene die daadwerkelijk bij het bedrijf werkt omdat je zelf niet altijd toegang hebt tot de documenten of de mensen die je graag wil spreken. Dit biedt enorme mogelijkheden voor mensen om te proberen mee te liften op de efforts en inspanningen van anderen en zelf vooral er niet al te veel tijd in te steken. Als gevolg daarvan proberen ze zich dan te focussen op de andere vakken. Dit is natuurlijk niet helemaal fair ten opzichte van de rest van je studiegroep die er wel heel veel tijd in steekt.

Het gevolg was dan ook dat in bijna alle groepen de emoties hoog opgelopen zijn en er nogal wat frustraties geuit zijn. Volgens mij doet de school dit opzettelijk. De management en leadershipvakken zijn namelijk wat softer in de zin dat er niet heel veel wiskunde voor nodig is en het meer beredeneren is. Veel studenten denken dan ook deze vakken relatief eenvoudig en zonder bovenmatige inspanning te kunnen halen. Om dit te beperken wordt de werkdruk verhoogd door dit soort projecten.

Het uiteindelijke doel van dit alles is dat je inderdaad tegen dit soort frustraties aanloopt. Vervolgens is het aan het team om te zien hoe je daar samen uitkomt. Dit bepaalt namelijk in grote mate hoe effectief je de rest van het jaar als team functioneert, dan wel kunt functioneren.

Het is dus een goede leerschool, maar wel een harde. Aan de andere kant is dit een perfecte afspiegeling van hoe het er in het bedrijfsleven aan toegaat, omdat je daar met exact dezelfde problemen te maken krijgt.

Ik denk dat wij als studiegroep tijdens het eerstvolgend class weekend ook een sessie hebben om bepaalde zaken uit te praten. Het was in ieder geval tot nu toe een hele mooie en leerzame ervaring om een dergelijk project te doen. Op naar de examens van de eerste periode.

No comments:

Post a Comment