Friday, October 2, 2009

Hanoi – historie

In een van de Engelstalige kranten die je hier in Vietnam krijgt in het hotel stond een heel verhaal over de historie van Hanoi. Om jullie een beetje een beeld te geven in de historie en de ontwikkeling van de stad zal ik proberen hieronder een samenvatting van het artikel weer te geven.

In 2010 viert Hanoi het 1000 jarig bestaan van de stad. Het 1000 jarig bestaan heeft voornamelijk betrekking op het oudste deel van de stad ook wel bekend als het Hanoi Old Quarter.

In de 11e eeuw heeft koning Ly Thai To de hoofdstad van het toenmalige Vietnam verplaatst naar de Dai la Citadel (de naam destijds was Thang Long en nu Hanoi). De reden voor de verplaatsing was met name gelegen in het feit dat het land waar nu Hanoi ligt, vlak was en er volop ruimte was voor het opzetten van een commerciele hub waarvan het hele land zou kunnen profiteren.

Rondom het koninklijk paleis vestigden zich voornamelijk handelaars en ambachtslieden. Zij hebben er voor gezorgd dat de hoofdstad is uitgegroeid tot wat het nu is.

Zoals gezegd werd de hoofdstad van Dai Viet (Groot Viet, de naam voor Vietnam in die tijd) in 1010 naar de Dai La Citadel (huidige Hanoi) door Ly Thai To. Nadat hij een draak gezien had die opkwam uit de Rode Rivier (die momeneel door het hedendaagse Hanoi stroomt) werd de naam veranderd in Thang Long (Opkomende Draak). In 1379 werd de hoofdstad verplaatst naar Thanh Hoa ook wel bekend als Tay Do (Westelijke hoofdstad). De naam van Thang Long werd toen veranderd in Dong Do (Oostelijke hoofdstad). Na de invasie van China (Ming dynastie) in 1407 werd de naam van Dong Do veranderd in Dong Quan (Oostelijke toegangspoort) door de Chinezen. In 1428 werd het land bevrijd van de Chinezen door Le Loi, grondlegger van de Le dynastie. De naam van Dong Quan werd toen veranderd in Dong Kinh (Oostelijke hoofdstad). Tijdens de Tay Son dynastie werd de naam veranderd in Bac Thanh (Noordelijke citadel). Tijdens de Nguyen dynastie werd de hoofdstad verplaatst naar het huidige Hue. De naam van Hanoi werd veranderd in Thang Long. In 1831 heeft koning Minh de provincie Hanoi gevestigd inclusief de 4 districten (Hoai Duc, waar de Thang Long Citadel gelegen was. Ung Hoa, Ly Nhan en Thuong Tin. Hanoi werd de hoofdstad van de Democatische Republiek Vietnam in 1945 en van het herenigde Vietnam op 2 juli 1976. Hanoi betekend vrij vertaald “gebied tussen rivieren”, wat verwijst naar de ligging van de stad ten opzichte van de Hanoi rivier en de Red River.

In Hanoi zijn er 53 straten die beginnen met het woord “Hang”. “Hang” betekent goederen en verwijst naar de goederen die oorsprokelijk in de staat gemaakt en verhandeld werden. In het huidige Hanoi zijn er nog 5 straten waarin de producten gemaakt en verhandeld worden die identiek zijn aan de naam van de straat. Voorbeelden hiervan zijn: Hang Bac (zilversmeden), Lo Ren (ijzersmeden), Hang Duong (suiker), Hang Ma (papier) en Hang Dong (bronssmeden).

Het “Old Quarter” is het hart van Hanoi. De architectuur is honderden jaren oud, maar de historie gaat zelfs terug tot de 9e eeuw.

Hanoi wordt ook weleens benoemd als de stad van 36 straten en gildes. Alhoewel er nu in het Old Quarter meer dan 36 straten zijn is er onderzoek gedaan naar deze naam. Er zijn onderzoekers die beweren dat het getal 36 voortkomt uit het feit dat er 36 gildes en werkplaatsgebieden waren in plaats van 36 straten en dat toen de straten laten namen ontwikkeld werden en een naam kregen de namen van deze gildes gebruikt werden om de straten een naam te geven.

Er zijn andere onderzoekers die van mening zijn dat het getal 36 staat voor een abstracter begrip. Het getal 9 in Azie betekent “plenty” wat je zou kunnen vertalen met “volop” of “voldoende aanwezig”. 9 maal de 4 winrichtingen is 36 wat simpel vertaald “heel veel” betekent. Het hedendaagse “Old Quarter” telt inmiddels meer dan 70 straten.

Er is een duidelijke ontwikkeling zichtbaar dat sommige ambachten ten onder gaan of zullen gaan terwijl er voor andere ambachten altijd een toekomst zal blijven. Voorbeelden hiervan zijn ijzersmeden die het ontzettend zwaar hebben. In het verleden maakt ze vooral landbouwgereedschap zoals hooivorken en sikkels. Echter zij kunnen in de hedendaagse maatschappij niet meer concurreren met de goedkope materialen uit China. Heel veel smeden zijn verdwenen en de smeden die er nog zijn, zijn wanhopig op zoeken naar gebieden in de markt waar zij nog een bijdrage kunnen leveren. Velen zijn echter wel bezorgd over hun toekomst. Immers Vietnam geeft niet een dusdanig sociaal systeem en vangnet als Nederland. Geen werk betekent in veel Aziatische landen ook geen geld. Als gevolg hiervan zijn ouderen dan ook zwaar afhankelijk van jongere familieleden. Hierdoor zie je ook dat families meer samenleven en afhankelijk en de leeftijd en financiele situatie bepaalt vaak mede wie voor wie zorgt.

Een voorbeeld van een ambacht waarvoor men wel toekomst ziet zijn goudsmeden. Immers veel mensen dragen graag sierraden en zijn ook bereid daar geld aan uit te geven. Dus voor juweliers ziet de toekomst er nog (enigszins) rooskleurig uit.

Een vraag die momenteel actueel is, is wat er gedaan moet worden om het karakter van de wijk te behouden. Een andere vraag die daar aan gerelateerd is, wat er gedaan kan en dient te worden om het leefcomfort te verhogen naar de standaarden die horen bij een moderne stad. De antwoorden en oplossingen gerelateerd aan beide vragen lijken niet geheel in dezelfde richting te wijzen aangezien het heel moeilijk is het leefcomfort substantieel te verhogen zonder aanzienlijk in te grijpen in het karakter en architectuur van de wijk.

Het plan is nu om niet de gehele wijk in tact te houden. De focus zal komen te liggen op het behouden van het karakter van verschillende typerende straten die dienen te zorgen voor het blijven aantrekken van toeristen en onderzoekers. Dit ziet men als een betere oplossing dan het in tact houden van het karakter van de hele wijk, waarvan het effect te minimaal geacht wordt.

Het advies is om daarnaast een museum op te zetten voor het verzamelen en tentoonstellen van objecten en voorwerpen die verbonden zijn aan het rijke handels en ambachtsverleden van Hanoi en die de stad gevormd hebben tot wat het nu is. Dit museum en de voorwerpen in de collectie kunnen dan gebruikt worden voor (verder) onderzoek.

Dus als je door het hedendaagse Hanoi loopt, besef je dan dat je loopt over straten die nauw verbonden zijn met de opkomst en neergang van de hoofdstad, oorlogen, zware tijden de ontwikkeling en wederopbouw van het hedendaagse Hanoi.

No comments:

Post a Comment